เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

 

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 87
Dhamma Klay Took Vol.87

เรื่อง
ดาวน์โหลด
8701.เปรตไม่ทำบุญ 20-5-55 MP3  
8702.โยนิโสมนสิการ 21-5=55 MP3  
8703.อังกุรเปต 23-5-55 MP3  
8704.เปรตตอนจบ 24-5-55 MP3  
8705.มัณฑุกวิมาน 26-5-55 MP3  
8706.วิมานสาละ 27-5-55 MP3  
8707.ใกล้วันปรินิพพาน 29-5-55 MP3  
8708.อัมพวิมาน 30-5-55 MP3  
8709.พุทธชยันตี 2600. 2-6-55 MP3  
8710.พุทธชยันตี.6-6-55 MP3  
8711.เมตตาพญางู 9-6-55 MP3  
8712.องค์ของการปฏิบัติ 10-6-55 MP3  
8713.ทางสวรรค์ 11-6-55 MP3  
8714.ทางปัญญา 14-6-55 MP3  
8715.ธรรม 10 ประการ 16-6-55 MP3  
8716.ปัญญา 17-6-55 MP3  
8717.การล้างบาปพราหมณ์ 19-6-55 MP3  
     

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 11:07 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com