เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

 

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 88
Dhamma Klay Took Vol.88

เรื่อง
ดาวน์โหลด
8801.สิริวิมาน 20-6-55.mp3 MP3  
8802.การสั่งสมปัญญา 21-6-55.mp3 MP3  
8803.อาสีวีสสูตร(งูพิษ) 23-6-55.mp3 MP3  
8804.ทางละกิเลส 24-6-55.mp3 MP3  
8805.อาทิตตปริยายสูตร 25-6-55.mp3 MP3  
8806.พรหมจรรย์อยู่ได้ 28-6-55.mp3 MP3  
8807.โลกธรรม 8ประการ 30-6-55.mp3 MP3  
8808.ขณะสูตร 30-6-55.mp3 MP3  
8809.ปัญญาปฏิบัติ 1-7-55.mp3 MP3  
8810.ความอดทน 2-7-55.mp3 MP3  
8811.ภิกษุละความเพียร 4-7-55.mp3 MP3  
8812.การการฟังธรรม 5-7-55.mp3 MP3  
8813.ทำบุญอุปมาด้วยนา 8-7-55.mp3 MP3  
8814.จิตไม่มีธุลี 10-7-55.mp3 MP3  
8815.ใกล้เข้าพรรษา 13-7-55.mp3 MP3  
8816.กัสสปเทพบุตร 14-7-55.mp3 MP3  
8817.เครื่องจองจำ 15-7-55.mp3 MP3  
     

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, March 15, 2017 11:07 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com