เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

 

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 89
Dhamma Klay Took Vol.89

เรื่อง
ดาวน์โหลด
8901.ค่าของชีวิต 16-7-55 ดาวน์โหลด  
8902.การสั่งสมบุญ 17-7-55 ดาวน์โหลด  
8903.การสงเคราะห์ญาติ 19-7-55 ดาวน์โหลด  
8904.อารมณ์ของจิต 21-7-55 ดาวน์โหลด  
8905.ปลุกศรัทธา 22-7-55 ดาวน์โหลด  
8906.พระโกญทัญญะ 24-7-55 ดาวน์โหลด  
8907.โทษของกิเลส 28-7-55 ดาวน์โหลด  
8908.เรื่องรูป นาม 30--7-55 ดาวน์โหลด  
8909.ปโตปมสูตร 31-7-55 ดาวน์โหลด  
8910.อุปเสนเถระ 1-8-55 ดาวน์โหลด  
8911.กรรมคือการกระทำ 4-8-55 ดาวน์โหลด  
8912.กรรมพระพุทธเจ้า 5-8-55 ดาวน์โหลด  
8913.ปัญหาเทวดา 6-8-55 ดาวน์โหลด  
8914.กรรมสืบทอด 7-8-55 ดาวน์โหลด  
8915.ทางบุญ 8-8-55 ดาวน์โหลด  
8916.ปรารภบุญ 15-8-55 ดาวน์โหลด  
8917.มัจฉริยธรรม 18-8-55 ดาวน์โหลด  
     

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:44 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com