เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

 

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 90
Dhamma Klay Took Vol.90

เรื่อง
ดาวน์โหลด
9001.พระพุทธเจ้าเคารพธรรม28-8-55 ดาวน์โหลด  
9002.ตอนปหาน 3. 29-8-55 ดาวน์โหลด  
9003.นคโรปมสูตร 1-9-55 ดาวน์โหลด  
9004.เจโตขีลสูตร 2-9-55 ดาวน์โหลด  
9005.อรกศาสดา 4-9-55 ดาวน์โหลด  
9006.อภินันทสูตร 8-9-55 ดาวน์โหลด  
9007.โกธนสูตร 9-9-55 ดาวน์โหลด  
9008.ปรารภการให้ 10-9-55 ดาวน์โหลด  
9009.ฐานสูตร 11-9-55 ดาวน์โหลด  
9010.ปรารภใกล้วันสาทร์ 12-9-55 ดาวน์โหลด  
9011.วณิชชสูตร 13-9-55 ดาวน์โหลด  
9012.อนุปัสสนา 1-3 .16-9-55 ดาวน์โหลด  
9013.อนุปัสสนา 4-7. 17-9-55 ดาวน์โหลด  
9014.ความดีต้องทำบ่อย ๆ 19-9-55 ดาวน์โหลด  
9015.การทำที่สุดทุกข์ 20-9-55 ดาวน์โหลด  
     
     
     
     

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:44 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com