เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

 

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 92
Dhamma Klay Took Vol.92

เรื่อง
ดาวน์โหลด
01.ตอบปัญหาธรรม 6-11-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
02.ตอบปัญหาธรรม 7-11-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
03.ศรัทธาพระวักกลี 8-11-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
04.ความไม่มีโรคกิเลส 12-11-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
05.การปฏิบัติธรรม 16-11-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
06.เรื่องการคบหาสมาคม 19-11-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
07.คำพูดอันเป็นมงคล 19-11-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
08.วาจาสูงสุด 22-11-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
09.ความเคารพ 24-11-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10.กิจเริ่มต้นการปฏิบัติ 25-11-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
11.บุญลอยกระทง 26-11-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
12.ไปทอดกฐินเมียร์ม่า 4-12-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
13.ศรัทธาความดี 10-12-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
14.ปรารภเหตุ 11-12-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
15.ความไม่ประมาท 12-12-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
16.กรรมมหาปชาบดี 16-12-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
17.ศรัทธา 4 ประการ 24-9-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
     
     
     

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:46 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com