เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

 

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 94
Dhamma Klay Took Vol.94

เรื่อง
ดาวน์โหลด
9401.เตือนสติเรื่องกาลเวลา 30-1-56 ดาวน์โหลด  
9402.เราจะไปนิพพาน 31-1-56 ดาวน์โหลด  
9403.หนีกรรมไม่ได้ 31-1-56 ดาวน์โหลด  
9404.ทำบุญอายุวัฒนะ 57. 2-2-56 ดาวน์โหลด  
9405.ทางดับทุกข์ 3-2-56 ดาวน์โหลด  
9406.เมตตาและปัญญา 5-2-56 ดาวน์โหลด  
9407.ธรรมะกับอธรรม 6-2-56 ดาวน์โหลด  
9408.อนิจจธรรม 7-2-56 ดาวน์โหลด  
9409.ปลูกศรัทธา 9-2-56 ดาวน์โหลด  
9410.ธัมมะกับอธัมเทพบุตร 9-2-56 ดาวน์โหลด  
9411.ทางเป็นพระโสดาบัน 11-2-56 ดาวน์โหลด  
9412.ทางไปนิพพาน 12-2-56 ดาวน์โหลด  
9413.ทางดับทุกข์ 13-2-56 ดาวน์โหลด  
9414.อุบายดับทุกข์ 16-2-56 ดาวน์โหลด  
9415.บัณฑิตไม่โกรธ 19-2-56 ดาวน์โหลด  
9416.ชนะมารด้วยปัญญา 20-2-56 ดาวน์โหลด  
     
     
     

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:47 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com