เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

 

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 97
Dhamma Klay Took Vol.97

เรื่อง
ดาวน์โหลด
9701.ศาสนา ๔ ประการ 14-5-56 ดาวน์โหลด  
9702.อยู่แบบอิสระ 15-5-56 ดาวน์โหลด  
9703.เจ้ากรรมนายเวร 20-5-56 ดาวน์โหลด  
9704.สังสารวัฏฏ.5-5-56 ดาวน์โหลด  
9705.ให้อารมณ์กรรมฐาน mp3 ดาวน์โหลด  
9706. ภัยในสังสารวัฏฏ์ ดาวน์โหลด  
9707.การเห็นธรรม ดาวน์โหลด  
9708.การเห็นอริยสัจจ ดาวน์โหลด  
9709.เหตุให้เกิดบุญ ๑๐ ดาวน์โหลด  
9710.ให้สติผู้ปฏิบัติธรรม ดาวน์โหลด  
9711.การศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม ดาวน์โหลด  
9712.มหาสุบิน 16 ประการ 21-5-56 ดาวน์โหลด  
9713.ศีลเจตนาตั้งใจงดเว้น ดาวน์โหลด  
     
     

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:51 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com