เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

 

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 99
Dhamma Klay Took Vol.99

เรื่อง
ดาวน์โหลด
9901.นายโคฆาต 2-6-56 ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  
9902.เวรไม่ระงับด้วยเวร 4-6-56 ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  
9903.พระติสสะเถระ 5-6-56 ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  
9904.กรรมนางสุนทรี 6-5-56 ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  
9905.เดชแห่งศีลเป็นที่พึ่ง 8-6-56 ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  
9906.มหาธนเศรษฐี 9-6-56 ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  
9907.อนุตตริย ๓ 10-6-56 ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  
9908.ศาสนา 4 ประการ 11-6-56 ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  
9909.ใกล้เข้าพรรษา 15-6-56 ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  
9910.อปัณณกปฏิปทา 18-6-56 ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  
9911.หิริโอตตัปปะ 19-6-56 ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  
9912.อันตราธาน 5 20-6-56 ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  
9913.ธรรมของสัปบุรุษย่อมปรากฎ 22-6-56 ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  
9914.โชติกเศรษฐี 23-6-56 ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  
9915.พระพูดยาก 24-6-56 ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  
9916.ความอดทน 25-6-56 ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  
9917.สังโยชน์ 10 ประการ 26-6-56 ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  
     

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:52 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com